Om skolen

Gjern Aftenskole

Gjern Aftenskole har til formål at arrangere kulturelle aktiviteter, såsom kurser, foredrag, debat m.m. og derved bidrage til livskvaliteten i vort lokalområde.
Du er velkommen til at rekvirere en kopi af vedtægterne hos skolelederen, Inger Drengsgaard, tlf. 27 51 81 71.

Foreningen er medlem af Dansk Oplysningsforbund
- en sammenslutning af uafhængige aftenskoler.

Skoleleder:
Inger Drengsgaard
Ebbesensvej 18
8641 Sorring
Tlf. 27 51 81 71
mail@gjernaftenskole.dk

Bestyrelsen:

Formand: Annegrete Zobbe 40 81 98 08
Næstformand: Gitte Carøe 27 12 52 29
Bente Dalsgaard 23 69 08 06
Kirsten Keller Laursen 24 23 93 46
Susanne Balslev 40 97 18 49
Deltagerrepræsentant: Hanne S. Andersen 22 66 70 75


Medlemskab
:
Hvis du går ind for vort formål, kan du støtte foreningen ved at tegne et medlemskab.
Spørg bare din lærer, skolelederen, eller et bestyrelsesmedlem.
Alle over 18 år kan være medlem og kontingentet er 0 kr.
Vores program bliver omtalte i Kjellerup Tidende.
Medlemmer som ikke får Kjellerup Tidende kan får tilsendt en e-mail,
når vores ny program er på hjemmesiden.

Valg af deltagerepræsentant i bestyrelsen
(for alle som har deltaget i vores arrangementer indenfor de sidste 2 år)
foregår inden 31. marts hvert år
i Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, Gjern.

Generalforsamling
(for alle medlemmer af Foreningen Gjern Aftenskole) holdes samme aften.
Efter generalforsamlingen byder vi på et mindre traktement, lodtrækning blandt de fremmødte om en gave og derefter et underholdende indslag.

Generalforsamlingen bliver i 2021 afholdt onsdag d. 18. august kl. 19.30 på Gjern Kultur- og Idrætscenter. Valg af deltagerrepræsentant foregår samme dag kl. 19.00. Se indkaldelsen her.

(Generalforsamlingen er i år blevet udskudt til denne dato pga. corona-restriktionerne i foråret).

N.B. Man behøver IKKE at være medlem for at være med til vore aktiviteter.
ALLE interesserede er velkomne som deltagere - uanset medlemskab eller bopæl

dof